Tuyết Lan – Á quân Vietnam’s Next Top Model “bất ngờ” khi phun môi tại DIVA LUXURY